USLOVI KORIŠĆENJA

1. UVOD

Korišćenjem Welovedesign-akorisnici su saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo da ne koristite Welovedesign. Korišćenje usluga i servisa koji su stavljeni na raspolaganje, kao i registracijasu besplatni. Welovedesignzadržava pravo da izmeni ili ograniči sadržaje, usluge ili servis koji je stavio na raspolaganje.

2. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaji na Welovedesign-u, kao što su tekstovi, fotografije, grafikesu zaštićeni u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, kao i ostalim propisima relevantnim za zaštitu intelektualne svojine. Svako korišćenje, posebno čuvanje u bazama podataka, umnožavanje, proširivanje, obrađivanje ili prosleđivanje trećim licima (čak i delimično ili u obrađenom obliku) je zabranjeno bez prethodne pisane saglasnosti Welovedesign-a.

3. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Welovedesign može da poveže svoje korisnike na druge internet stranice koje su u vlasništvu i kojima upravljaju drugalica, a ne održava ihWelovedesign. Kod povezivanja sa drugim onlineponudama, Welovedesign ne preuzima odgovornost za sadržaj, funkcionalnost ili dostupnost povezanih internet stranica. To važi i za bilo koje drugo direktno ili indirektno upućivanje ili povezivanje na inostrane internet ponude. Ukoliko internet stranica na koju se korisnik povezuje sadrži protivzakonite sadržaje, molimo da nas obavestite o tome bez odlaganja. Nakon proveravanja i utvrđivanja da određena internet stranica sadrži protivzakonit sadržaj, link ka toj internet stranici će odmah biti uklonjen.

4. ODGOVORNOST I GARANCIJE

Welovedesign redovno uređuje svoj sadržaj i ponuđene usluge. Međutim, Welovedesign ne preuzima odgovornost za tačnost, aktuelnost i potpunost svih informacija. Ukoliko postoje greške u vezi sadržaja na Welovedesign-u, biće ispravljene u najkraćem mogućem roku.

Odgovornost Welovedesign-a zamanju nepažnju, kao i za naknadu posledične štete (obična šteta i izmaklakorist), te naknadu štete po zahtevu trećih lica protiv registrovanih korisnika Welovedesign-a je isključena.

5. REGISTRACIJA I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Korisnik prilikom registracije, odnosno kreiranja naloga na Welovedesign-u ostavlja svoje podatke o ličnosti. Takođe, korisnik tom prilikom izjavljuje i da je saglasan, te daje svoj pristanak Welovedesign-u za obradu njegovih podataka o ličnosti za sve svrhe obrade, što mu sepredočavai u posebnom dokumentu koji reguliše uslove zaštite podataka o ličnosti.Stoga, korisnik potvrđuje da je upoznat sa sadržinom navedenog dokumenta, te izjavljuje da je saglasan da podaci, uključujući i podatke o ličnosti koje je dao pri registraciji na Welovedesign-u, mogu da budu obrađeni i korišćeni od strane Welovedesign-a u marketinške svrhe (uključujući slanje elektronske pošte i SMS poruka). U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, korisnikima sledeća prava, i to na:1) transparentnost u obradi ličnih podataka, 2) pristup svojim ličnim podacima, 3) ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka, 4) brisanje svojih ličnih podataka, 5) ograničavanje obrade ličnih podataka u specifičnim slučajevima, 6) prenosivost podataka, kao i 7) da se usprotivi obradi ličnih podataka.

Nadalje, korisnik prihvata i saglasan je da Welovedesignmože da prosledi podatke: (i) web dizajneru kojeg je Welovedesign zadužio za komercijalizaciju internet stranice,(ii) društvima koja preko Welovedesign-a organizuju nagradne igre (u kojima može da učestvuje i korisnik) i kojima su potrebni podaci radi sprovođenjanagradne igre, ili (iii)sudu i/ili drugom državnom organu, po njihovom zahtevu, a u skladu sa zakonom.

Saglasnost korisnika za prijem marketinških poruka putem elektronske pošte ili SMS poruka može da se opozoveu svakom trenutku u okviru korisničkog naloga. Korisnik, osim toga, ima pravo da u svakom trenutku dobije više informacija o obradi svojih podataka o ličnosti slanjem upita na e-mail adresu kontakt@welovedesign.rs, kao i da opozove svoju saglasnost za obradu i korišćenje ličnih podataka slanjem obaveštenja s tim u vezi na istu e-mail adresu. Takođe, napominjemo da ukoliko opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti, Welovedesign će biti prinuđenda obriše vaškorisnički nalogi neće biti u mogućnostida vam pruža usluge koje pruža drugim korisnicima koji su registrovani na Welovedesign-u.

6. PRESTANAK KORIŠĆENJA

Registrovani korisnik ima pravo da, u odeljku za prijavu na Welovedesign-u, prekine korišćenje Welovedesign-a bez navođenja posebnog razloga za takvu odluku.

Back to Top