Antithesis by Dvopek studio

Antithesis je podna lampa dizajnirana od strane Dvopek studija iz Beograda. Lampa uz pomoć kontratega balansira u prostoru. Ovaj projekat je za cilj imao ekvilibrijum unutar pokretne strukture kao i upotrebu kontratega pri formiranju dva vizuelna aspekta lampe. Jedan aspekt lampu predstavlja kao statičan, monumentalni objekat, dok drugi otkriva iznenadjujuće lagan i elegantan pokret, uz minimalno korišcenje sile. Lampa se može oboriti do 45 stepeni, rotirati za 360, a onda ponovo može biti vraćena u uspravnu poziciju.Antithesis 1 Antithesis 2 Antithesis 3

Tags: ,
Back to Top